solja-za-caj-kafu-vjunok
solja-za-caj-kafu-vjunoksolja-za-caj-kafu-vjunoklogo-ruski-porcelan

Šolja i tacna za čaj i kafu “Ladolež”

5,000 дин.

5.000 din / 1 set (solja+tacna)

Opis proizvoda

Šolja i tacna za čaj “Vjunok”

Tradicionalni porcelan, kobalt i zlato, 2 predmeti, 250 ml

Tea cup with saucer 250 ml Tulip Winding twig 1/2